Fairness...
Accomplishment...
Trustworthy...

ปัจจุบันโลกธุรกิจได้ก้าวหน้าไป การแข่งขันทางธุรกิจก็เพิ่มมากขึ้นก้าวต่อก้าว เพื่อที่จะให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขัน การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการจัดการข้อมูล เรา บริษัท FAT2Code จำกัด พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ การจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และสามารถบ่งบอกถึง “เอกลักษณ์” ขององค์กรของคุณ ให้เกิดความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง และพร้อมที่ก้าวไปพร้อมกันด้วยความจริงใจ และตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ โดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการออกแบบ เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้กับผลสำเร็จสูงสุดในทางธุรกิจ

เรา บริษัท FAT2Code จำกัด รวมตัวกันจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถสร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบให้กับ Internet Solution ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบWeb การพัฒนาฐานข้อมูล การตลาดบนอินเตอร์เน็ต สร้างความพึงพอใจในการบำรุงรักษาและคำปรึกษา ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการผลักดันด้านการขายหรือสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบ back-office เรามีทางออกสำหรับธุรกิจของคุณเสมอ

  Our Services

 

1. Web Design

บริการออกแบบเว็บไซต์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างเรียบง่าย และ ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้าเว็บไซต์ อีกทั้ง การผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถทำออกมาในรูปแบบของ ไฟล์ภาพเพื่อให้สามารถนำไปจัดทำต่อไป หรือจัดทำเป็น HTML, Dynamic HTML, Java Script เป็นต้น

2. Web Solution

• Custom Web Site

บริการออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application ที่มีรูปแบบและการทำงานตรงกับความต้องการทางธุรกิจ ในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการบริหารและอื่น ๆ และให้บริการลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีขึ้น

• Content Management System

บริการ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ที่ลดความยุ่งยากซับซ้อน มีความยืดหยุ่น มีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการบริหารจัดการข้อมูลทุกส่วนได้ด้วยตัวเอง จัดการโครงสร้างของเว็บไซต์ ปรับแต่งเนื้อหา, รูปภาพ, เมนู หรือรูปแบบการจัดวางในหน้าเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก

• Web Hosting

บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ และอีเมล์ เพื่อการดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

• Domain

บริการจดโดเมนเนมในชื่อที่ท่านต้องการ สามารถเลือกจดโดเมนเนมนามสกุล .com, .net, .org, .biz และ .info หากชื่อที่ต้องการยังว่างสามารถดำเนินการจดได้ทันที สำหรับโดเมนเนมนามสกุล .co.th, .in.th, .or.th และ .go.th จะใช้ประกอบในการจดโดเมนเนม เช่น .co.th ใช้หนังสือรับรองบริษัท, .in.th ใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

• Website Maintenance

บริการอัพเดทและดูแลเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านให้ทันสมัยอยู่เสมอ สะดวกและรวดเร็ว

3. Multimedia Development

• Flash Presentation

บริการออกแบบเว็บ flash โดยเฉพาะ หรือ ทำ สไลด์โชว์, ออกแบบ Presentation นำเสนอข้อมูลสินค้า สาธิตการใช้งานสินค้า หรือบริการขององค์กร ด้วยการนำเสนอที่น่าสนใจ

4. Online Marketing

• Search Engine Optimization (SEO)

บริการจัดทำเว็บไซต์ของท่านให้ติดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆ ของผลการค้นหา ด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือคำที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน แสดงผลลัพธ์ทางด้านซ้ายของ Search Engine ระดับโลก รายละเอียด

• Google Adword

บริการโฆษณาผ่าน Search Engine แบบ Pay Per Click (PPC) โดยจะเสียค่าโฆษณาต่อเมื่อมีคนคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยโฆษณาจะขึ้นตามคำ Keyword ที่ต้องการ ซึ่งเว็บไซต์จะอยู่ในตำแหน่งส่วน Sponsored ของ Google ทั้งนี้สามารถกำหนดงบประมาณประจำวัน ประจำเดือนได้ และกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน เช่น ประเทศ เมือง ภาษา เป็นต้น รายละเอียด

• Google Adsense

บริการจัดทำให้กับเว็บไซต์ของท่านที่ต้องการหารายได้ผ่านทางโฆษณาของ Google โดยนำส่วนของ Google Adwords มาโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ โดยโฆษณาจะต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาของ Google ผ่านทางเว็บไซต์ของท่าน จะมีรายได้สะสมจากการที่คนคลิกโฆษณาของ Google จากทางเว็บไซต์ของท่าน โดยท่านจะได้รับเงินจาก Google โดยตรงเป็นการหารายได้ที่ง่าย และเหมาะกับ เว็บไซต์ประเภทนำเสนอเนื้อหา

5. IT Solutions

บริการสำหรับธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Internet, Intranet, หรือ Software Application ที่ต้องการทำระบบโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจง มีเทคโนโลยีที่เฉพาะที่เหมาะสมกับธุรกิจซึ่งระบบทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ และยังสามารถเชื่อมต่อการทำงานของระบบ และดัดแปลงระบบต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ระบบให้เข้ากับกระบวนการทำงานทางธุรกิจ

  FAQ

 

1. หากต้องการทำเว็บไซต์ จะต้องทำอะไรบ้าง

- หากท่านอยากจะมีเว็บไซต์ของท่านเองท่านควรจะเตรียมข้อมูลตามรายการด้านล่างดังนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งท่านและเรา ทำให้ได้จุดหมายไปในทางเดียวกัน

1. กำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ เช่น ต้องการทำเว็บสำหรับขายสินค้า, เว็บสำหรับแนะนำบริษัท เป็นต้น
2. กำหนดเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดการแสดงรายการสินค้า, การให้บริการต่างๆ เป็นต้น
3. รูปภาพที่ท่านต้องการนำเสนอลงเว็บไซต์
4. รูปแบบ, สีสัน, ลักษณะ ของเว็บไซต์ เช่น เรียบหรู, โทนสีดำ เป็นต้น
5. ต้องการส่วนจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ด้วยหรือไม่ (CMS) เช่น ต้องการหน้ากำหนดข่าวสาร, กำหนดโปรโมชั่น เป็นต้น


ตัวอย่าง กรณีของเว็บไซต์ fat2Code.com
1. กำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ
- ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำบริษัท และการให้บริการของ บริษัท Fat2Code จำกัด
2. กำหนดเนื้อหาของเว็บไซต์
- เนื้อหาเกี่ยวกับโปรโมชัน, package รายละเอียดการให้บริการจัดทำเว็บไซต์
3. รูปภาพที่ท่านต้องการลงเว็บไซต์
- รูปภาพ Logo บริษัท
4. รูปแบบ, สีสัน, ลักษณะ ของเว็บไซต์
- เรียบหรู ดูน่าเชื่อถือ ใช้โทนสี ขาว น้ำตาล ส้ม
5. ต้องการส่วนจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ด้วยหรือไม่
- ไม่มีส่วนของการจัดการเนื้อหาเพิ่มเติม


2. Web hosting คืออะไร

Hosting คือพื้นที่การใช้งานในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการจะต้องทำการเช่าพื้นที่ จากผู้ให้บริการ โดยเครื่อง Server ของผู้ให้บริการนี้จะเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง และ online 24 ชม. เพื่อให้เว็บไซต์คุณสามารถออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้บริการไม่ต้องยุ่งยากกับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพราะทางผู้ให้บริการ Hosting จะเตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย โดยพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการเช่านั้น จะเป็นพื้นที่สำหรับเก็บเนื้อหา, รูปภาพ, ไฟล์ต่างๆ สำหรับ เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

3. Domain

คือชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขบนอินเทอร์เน็ต (IP Address) เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP นั้น ทำให้ยุ่งยาก และไม่สามารถจำได้เวลาท่องเที่ยวไปในระบบอินเทอร์เน็ต จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชื่อเว็บไซต์นั่นเอง เช่น www.fat2code.com เป็นต้น

4. CMS

CMS นั้นย่อมาจาก Content Management System ซึ่งคือระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดยในการใช้งาน CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ตัวของ CMS เองโดยใน CMS จะมีเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น webboard , ระบบจัดการป้ายโฆษณา , ระบบนับจำนวนผู้ชม แม้แต่กระทั่งตระกร้าสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย ตัวอย่าง CMS ที่นิยมกัน คือ Joomla, WordPress, Dupral เป็นต้น

5. หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ จะติดต่อได้อย่างไร

หากเกิดข้อผิดพลาด ท่านสามารถติดต่อทาง FAT2Code ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ Email : support@fat2code.com (ทางเราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ เบอร์โทรศัพท์ : 089-500-3671 (ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 – 20:00 น.)

6. หากต้องการยกเลิกการทำงานจะทำอย่างไร

ท่านสามารถยกเลิกบริการ เว็บไซต์จากทางเราได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยทางเราจะส่ง Source code ของเว็บไซต์และรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ท่าน แต่ทางเราจะไม่มีการ Support ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังให้ท่าน

  Portfolio

 

Kongka Furniture

Lux & Luck Travel

D'mond Prestige

CCHT
[Creative Cultural Heritage Tourism]

Suetrong Group

System Component Co., Ltd.

PLAN ARCHITECT

IStudyLand

JeongWon Restaurant

FACCON Co., Ltd.

Holmes Pub

ANZAISTUDIO.COM

EATS ONLINE

Reverof(Thailand) Co.,Ltd.

FON3M.COM

Conayong Co.,Ltd.

2Lit Co.,Ltd.

  Contact

บริษัท แฟตทูโค้ด จำกัด
FAT2Code Co.,Ltd.
120/676 หมู่ 2 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 089-500-3671[กุลพัทธ์] , 081-492-7976[นิชา]
E-mail : contact@fat2code.com

Welcome to drop us a message if you have any questions or requests